Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.
~~~~~~~~~~
Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný…
~~~~~~~~~~
Když už mluvíš, musí být tvá řeč lepší než mlčení.
~~~~~~~~~~
Ucho půjčuj každému, ruku příteli a rty ženě.
~~~~~~~~~~
I vejce je třeba vařit s rozumem.
~~~~~~~~~~
Vítr nevane podle přání plachetnice.
~~~~~~~~~~

SYRSKÁ:
~~~~~~~~~~
Pýcha a pokora jsou dvojčata.
~~~~~~~~~~
Vladař, který trestá moudrého za jeho moudrost, dlouho neobstojí.
~~~~~~~~~~
Kdo s mečem žije, s mečem umírá.
~~~~~~~~~~
Zkušenost je lék, který užíváme až po nemoci.
~~~~~~~~~~
Vdala se za prodavače vody a zemřela žízní…
~~~~~~~~~~
Muž se snaží ženu ochránit od všech ostatních mužů, kromě sebe.
~~~~~~~~~~
Pokud slovo vyjde ze srdce, padá do srdce.
~~~~~~~~~~
Pokaždé, když napíšu větu, najde se někdo kdo ji vymaže.