Nedůvěra osekává strom lásky.
~~~~~~~~~~
Humor je kořením života.
~~~~~~~~~~
Hněv je špatný rádce.
~~~~~~~~~~
Naděje umírá poslední.
~~~~~~~~~~
Konec dobrý, všechno dobré.
~~~~~~~~~~
Kde pití a hody, tam i choroby.
~~~~~~~~~~
Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce.
~~~~~~~~~~
Kdo lidí více viděl a poznal, tím má rád více zvířat.
~~~~~~~~~~
Kdo má desatery housle nemusí být ještě dobrý hudebník.
~~~~~~~~~~
Kdo myslí na sebe, když se má dobře, zůstane sám, upadne-li do bídy.
~~~~~~~~~~
Často lidé hynou klevetníků vinou.
~~~~~~~~~~
Chudoba marnotratnosti nejbližší dědička.
~~~~~~~~~~
Ještě se nenarodil ten, co by se líbil všem.
~~~~~~~~~~
Kapka drtí kámen ne silou, ale častým padáním.
~~~~~~~~~~
Host a ryba třetí den smrdí.
~~~~~~~~~~
Štěstí má mnoho přátel.
~~~~~~~~~~
Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze.
~~~~~~~~~~
Čím kdo zachází, tím také schází.
~~~~~~~~~~
Čas všechno zhojí.
~~~~~~~~~~
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
~~~~~~~~~~
Blázen dá víc než má.
~~~~~~~~~~
Blázen každého za blázna soudí.
~~~~~~~~~~
Bázlivý nemnoho spraví.
~~~~~~~~~~
Kde rodina v rozboji, tam je zlato na hnoji.
~~~~~~~~~~
Příteli pomoci třeba o půlnoci.
~~~~~~~~~~
Přátelské služby se neúčtují.
~~~~~~~~~~
Vyhni se opilému, jakož i bláznu!
~~~~~~~~~~
Škoda krásy, kde rozumu není.
~~~~~~~~~~
Mnoho kuchařů polívku nedovaří.
~~~~~~~~~~
Manželství bez dětí den bez slunéčka.
~~~~~~~~~~
U přátel řídko bývej.
~~~~~~~~~~
Každé pachole plno svévole.
~~~~~~~~~~
Opatrnost matka moudrosti.
~~~~~~~~~~
Štěstí a duhu vidíme vždycky ne nad sebou, ale nad hlavami druhých.