Tisíciletá Indie
– Bhavadgíta

Záhady Tibetu
– Kniha Zlatých Pravidel – Helena Petrovna Blavatská

Buddhistická filosofie
– Dhammapadam
– Slunce Orientu – život Buddhův: Emilio Ribas

Jiné tipy (ne z Nové Akropolis):
– 14. dalajlama: O Tibetu a tibetském buddhismu – Panorama, Buddhistická společnost, Praha 1993
– Egon Bondy: Indická filosofie – přehled budhistické filosofie – Vokno 1993
– Michael Carrithers: Buddha – život Buddhy a základy jeho nauky – Odeon, Argo 1993
– Vladimír Miltner: Malá encyklopedie buddhismu – Práce, Praha 1997

Moudrost Říma
– Seneca, Marcus Aurelius, Epiktétos (Stoicismus)

Tao a Konfucius
– Tao Te Ting (Tao a ctnost) : Lao’c
– Tajemství žlutého květu (The Secret of the Golden Flower) : Richard Wilhelm, Carl Gustav Jung, Tung-Pin Lu
– Chinese Book of Life
– Konfucius – hovory (Lun-jĽ)

Řecko
– Platón : Obrana Sokrata, Ústava, Symposion, výběr z dialogů
– Aristotelés : Metafyzika, Politika, Etika Nikomachova

Egypt
– Papyrus vezíra Ptahotepa
– Christian Jacq : Egypt velkých faraonů, Nefertiti a Achnaton, Starobylý Egypt den po dni, Údolí králů
– Egyptská kniha mrtvých : Jaromír Kozák