Narazil jsem na zajímavý dotazník na stránkách Hra o Zemi. Nevím nakolik jsou výsledky přesné, nicméně v dotazníku je většina klíčových otázek, nad kterými by se měl každý zamyslet a řídit se svým svědomím.