Filozofie vzniká z toho, že se lidé diví.
~~~~~~~~~~
Dokonalé štěstí je návyk ke ctnosti.
~~~~~~~~~~
Ne každý dokáže štěstí unést.
~~~~~~~~~~
Nic z toho, co tvoří štěstí, nemůže být nedokonalé.
~~~~~~~~~~
Šťastný člověk nikdy neprovede nic špatného.
~~~~~~~~~~
Jak se máme chovat k přátelům? Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
~~~~~~~~~~
Bohatý člověk je často chudák, který má mnoho peněz.
~~~~~~~~~~
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.
~~~~~~~~~~
Matky mají své děti raději než otcové, protože mají jistotu, že jsou jejich vlastní.
~~~~~~~~~~
Život v mládí ovládá vášeň, orientuje se na rozkoš a využívá přítomnosti.
~~~~~~~~~~
Opravdoví přátelé jsou ti, kteří nezištně přejí dobro svých přátel.
~~~~~~~~~~
Přátelství je vzájemná láska mezi lidmi, kteří spolu sdílejí štěstí a usilují o ně.
~~~~~~~~~~
Přátelství pomáhá mladým vyhnout se chybám, starým nahrazuje ubývající síly, dospělé povzbuzuje k ušlechtilým činům, protože ve dvou se přemýšlí i jedná lépe.
~~~~~~~~~~
Přátelství vzniká mezi stejnými lidmi nebo je stejnými dělá.
~~~~~~~~~~
Přítele potřebujeme víc než oheň či vodu.
~~~~~~~~~~
Být mužem znamená poznat přesně své možnosti a nepřidělávat si zbytečná trápení.
~~~~~~~~~~
Naděje je snění s otevřenýma očima.
~~~~~~~~~~
Míti přátele znamená být vážen pro sebe samého.
~~~~~~~~~~
Každý génius má v sobě trochu šílenství.
~~~~~~~~~~
Nic tak neničí lidské tělo, jako trvalá nečinnost.
~~~~~~~~~~
Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.
~~~~~~~~~~
Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.
~~~~~~~~~~
I myšlení občas škodí zdraví.
~~~~~~~~~~
Kdo chce správně poznávat, musí nejprve správným způsobem pochybovat.
~~~~~~~~~~
Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
~~~~~~~~~~
Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.
~~~~~~~~~~
Dokazování jest povinen ten, kdo něco tvrdí, nikoli kdo vyvrací, neboť vyvracením se jen udržuje rozmluva.
~~~~~~~~~~
To je otázka slepce! (když se ho ptali, proč má rád hezké ženy)
~~~~~~~~~~
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
~~~~~~~~~~
Zlo sobě nechystá, kdo je dával jinému.
~~~~~~~~~~
Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.
~~~~~~~~~~
Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.
~~~~~~~~~~
Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost.
~~~~~~~~~~
Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.
~~~~~~~~~~
Člověk je tvor společenský.
~~~~~~~~~~
Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.
~~~~~~~~~~
Láska, kterou cítíme každý v sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.
~~~~~~~~~~
Komedie je napodobením neškodné špatnosti.
~~~~~~~~~~
Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu, a nikoli k sobě.
~~~~~~~~~~
Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.
~~~~~~~~~~
Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.
~~~~~~~~~~
Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
~~~~~~~~~~
Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké – neboť směšné leží vždy na povrchu.
~~~~~~~~~~
Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.