Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.
(Sírachovec)
~~~~~~~~~~
Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad.
(Sírachovec)
~~~~~~~~~~
Hledejte, a naleznete.
~~~~~~~~~~
Tlučte a bude vám otevřeno.
~~~~~~~~~~
Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede.

* * * * *
Pro úspěšnost tématu přidám ještě nějaké krátké citace:
Lk 12/2
Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
Jan 3/6
Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
Jan 10/30,38
Já a Otec jsme jedno. Otec je ve mně a já v Otci.
Jan 14/15
Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky â€Ó Ducha pravdy.

* * *

A jeden zajímavý link:
http://www.reformace.cz/Zapas_o_dusi/51/zodc5107.phtml