Ve škole nejde o to dostat veškeré vzdělání, ale připravit se tak, abychom je získali ze života.

+++

Hmotě se zasvětit,
znamená duše rozdrtit.

V duchu se nalézat,
znamená lidi spojovat.

V člověku se poznávat,
znamená světy budovat.