Vedle oficiálních soudů a policie zajišťuje v nigerijském městě Agadez pořádek ještě jeden úřad, vycházející ze staré tradice Tuaregů a koránu. Režisér Christian Lelong vybral symbolicky sedm případů, jako je dní v týdnu, a postavil se s kamerou do „soudní síně“ v roli němého pozorovatele. Na prošoupaném koberečku se pod úrovní „lidového soudce“ â€Ó kádího, sedícího na křesle, střídají stížnosti různého typu. Obchodní kličky, dluhy a vymáhání, krádeže a křivá obvinění zvládá kádí především svou autoritou a moudrostí. Sezení se podobají pohádkám o moudrých vladařích, kteří řešili případy hádankami, v nichž se prozradila dobrota jedněch a zlé úmysly druhých. Případy týkající se manželských neshod bývají složitější. Oproti jiným islámským soudním praktikám se v Agadezu mohou dovolávat svých práv i ženy. V nejzávažnějších případech není vyloučen ani rozvod. Klidná tvář kádího, kterému se při zpovídání předvolaných houpe na koleni jedno z jeho dětí, je velkou oporou pro zdejší lid. Ovšem nikdo nemůže zaručit, že i příští kádí bude také tak osvícený.